Satsang Sri Vasudeva-val, 2012 szeptember 15, szombat

Namaskar mindenkinek,

Az itt következő Satsang Gurujival a Trinidad-i Blue Star Centerben hangzott el:

Köszöntés

Mindenkit üdvözöltek. Anandi bevezette az érkezőket a nyitó-mantrába és köszöntötte őket Guruji megbízásából. Mindenkit bevont az éneklésbe, amivel egy csodálatos energiateret hozott létre Guruji érkezésére. Ezután Guruji szeretettel köszöntött mindenkit ezeket mondván:

Isten megtestesülései

“Isteni lényekként, az Isten megtestesüléseit köszöntelek benneteket a legnagyobb tisztelettel és szeretettel, megtisztelve titeket azért, akik vagytok. Nézzük meg csak egy pillanatra ezt. Üdvözöllek Titeket, mint az Isten megtestesüléseit, nem pedig elmúló lényeket.

Mint a ruhát, úgy viselitek az emberi testet, átmenetileg. Ez a ruha csak egy ideig tart. Elfelejtettétek? Biztos vagyok benne, hogy igen. Közületek sokan elfelejtették. Miért vagytok itt, mi a célotok, mi az élethivatásotok, elfelejtettétek. Akartok emlékezni rá? Ez az oka annak, hogy ma itt vagytok. Készek vagytok emlékezni? De nem csupán emlékezni, hanem megtapasztalni, megérezni azt, hogy ti halhatatlan lelkek vagytok.

Üdvözöllek benneteket, nem mint testeket, mert ti csak éltek a testben. Ha találkoztok egy másik emberrel, ti sem a ruhát üdvözlitek, hanem a személyt. Úgy látlak titeket, mint lelkeket, s ez több, mint a szemmel történő látás. Úgy érzékellek benneteket, mint lelkeket, energialényeket, és úgy is kezellek, ennek megfelelően tisztellek benneteket nagy szeretettel.

Mindazokkal, akik a videóközvetítést nézik, tekintet nélkül arra, hogy értékes világunk melyik fizikailag meghatározható helyén tartózkodnak, kommunikálunk az energiamezőben, mint energialények – egy pillanat alatt, egyszerűen a gondolatok erejével. Így bárhol vagy, én

veled vagyok, és te velem vagy, mi veletek vagyunk, és ti velünk vagytok. Köszönöm Anandi és nektek mindnyájatoknak ennek az atmoszférának az együtt-teremtését, ez egy olyan légkör, amelybe nagyon szeretek jönni.

A Szabadsághoz vezető utazás a tudatosságban rejlik

Ma a Szabadságról beszélek. Ha a szabadságról beszélünk, ez t.k. azt jelenti, hogy mi nem vagyunk szabadok, hanem  megkötözöttek vagyunk. Igaz? De hol van ez a kötelék? Hol vannak a bilincsek, melyek megkötöznek minket? Hol vannak a börtönzárak, melyek bezárnak bennünket. Miféle rabságban vagyunk mi? Gondolj csak bele egy pillanatra. Mindannyiótokat -, akik azt gondoljátok, hogy ez a földkerekség a célállomásunk/végcélunk, melyet kiérdemeltünk, – arra szeretnélek figyelmeztetni, hogy ez egy utazás.

Élni a földön, ez egy utazás, hogy tanuljunk és növekedjünk, mivel mi fénylények vagyunk. Nem azért jöttünk ide, hogy örökre itt maradjunk. Igaz, nem is tudnánk itt maradni. De az sem számít, ha azt gondoljuk, hogy mi itt tudunk maradni, senki sem marad itt örökre. Néhányunknak sikerült elérnie a 100 éves kort, sőt, a 120 évet, s ez egy igen figyelemreméltó teljesítmény a test szempontjából, szellemileg még mindig fitt állapotban. Vannak olyan legendák, hogy egyesek több száz évet is megéltek itt. Lehet, hogy igaz, de ezt senki nem tudja biztosan. De én biztos vagyok benne, hogy senki nem kívánja, hogy örökre itt maradjunk a földön. Tény, hogy senki nem tud, és nem is akar maradni.

Csak egy ideig vagytok itt. Napjaitok meg vannak számlálva. Meghatározott célból vagytok itt. Azért jöttetek, hogy megtanuljatok valamit, mi mind ezért jöttünk ide.

Van valami olyan vágyad, amiért ide kellett jönnöd, hogy megtanuld? Ha van, lelkesen vezetlek titeket, mert ez az utazás egyszerűen lenyűgöző.

Hol van a megkötözöttség? Hol vannak a láncok? Hol vannak a börtönkorlátok, melyek bekerítenek minket? Ez egyszerűen az ELME. Ez egyszerűen a tudatosság terében van, és nem a testben. A szabadságba vezető utazás nem fizikai utazás. Ez nem templomba járás, székesegyház, mecset, vagy más szent hely látogatása. Ez csak a tudatunkban történhet. Hogy te most egy szobában tartózkodsz, vagy utazgatsz a nagyvilágban, a szabadsághoz vezető utazásnak benned, belül kell megtörténnie. A megkötözöttség az elménkben rejlik, ez az elme kondicionáltsága. Nem tudjátok elképzelni, hogy a hit mennyire rabságban tud tartani.

Mi mindannyian a sajátmagunk keresésének útján vagyunk, egy utazáson, mely „haza”visz bennünket, arra helyre, ahonnan jöttünk. Akármilyen fogalmad van erről a helyről, az nem az. Bármit képzelsz róla, nem az. Ez a hely az elmén túl van. Az elme egyszerűen egy kreáció. Hogy is tudná az elme megmutatni az Alkotóját? Hogy is tudna egy robot megformálni minket? Hogy is tudnánk az élet Teremtőjét megjeleníteni? Nem tudjuk. Bármely gondolat, elképzelés, bármely hit – mind csak eszköz. Minél előbb hagyunk fel ezekkel, annál gyorsabban jutunk el oda nyitott elmével.

Van egy csodálatos mondás, mely szerint „azok, akik azt gondolják, hogy ők tudnak, azok nem tudnak”. Egyszerűen szeretem ezt a mondást, mert az, ami valóságos, azt nem lehet megtudni elménk, vagy érzékszerveink, sem az intellektusunk segítségével. Ezt meg kell tapasztalni. Meg kell, hogy történjék velünk. Meg kell tapasztalnunk. Azok, akik tudják, hogy ők nem tudnak, azok a bölcsek, mivel ők folytatják a tanulást fejlődnek. Azok, akik tudják, hogy ők nem tudnak, azok a bölcsek. Minél gyorsabban realizálod, hogy nem tudsz, annál hamarább indulsz az utazásodra, hogy megtapasztald azt, ami ésszel/elmével nem tudható meg.

Most meghívlak benneteket megtapasztalni azt, ami az elmén túl van. Természetesen az elme egy igen jó „eszköz”, melyet akkor tudsz használni, amikor a teredbe beléptél. Az intellektus egy csodálatos eszköz, mely segít neked nyitottnak maradni, nem bezáródni, s amely segítneked annak tudatában maradni, hogy te nem tudsz.Azt, amiről azt gondolod, hogy tudod, azt kell gyakorolnod az elmédben. Az, ami működik, ami segíti a tudatot, hogy egyre nyitottabb legyen, ez az, amihez az elmét kell használni. Ez az, amiért itt vagytok.

Az én elmondhatatlanul nagy örömöm és vágyam, hogy ti felébredjetek a tudatosságotokban a kondicionált hiten túl és megtapasztaljátok, hogy “én a végtelen intelligencia mezejében létezem és egyszerűen csak át kell adnom magamat ennek a térnek, mely körülölel engem. Ez az Ő végtelen lényében tart engem, ahol én egy csatorna lehetek, az Ő kifogyhatatlan erejének egy csatornája lehetek”.

Menjünk az értelmen/elmén túl ma este. Hagyd, hogy megtapasztalj valamit az elmén túliból. A Satsang az egy utazás az elmén túlra. ‘Sat’ azt jelenti, hogy örök igaz, melyet az elmével nem lehet megismerni és a ‘sangh’ ez az összejövetel. Hozzunk létre ezen a Satsangon mint lelkek – egy utazást a szabadságba. A szabadság a tudatosságunkban rejlik, ez a belső térben van. A szabadság az elmén túl található. Használjuk elménket úgy, hogy maradjunk nyitottak és legyünk intuitívak. Használjuk az intellektusunkat arra, hogy segítse az elmét, a gondolkodó elmét. Az intellektus, mellyel rendelkezünk, egy racionális eszköz, míg a gondolatokat arra használjuk, hogy dolgokat fejezzünk ki.

 

‘Asato Maa Sadgamaya’ – vezess engem az illúzióból a valóságba

 

Ez egy csodálatos szanszkrit mantra az Upanisádokból, egy szerény kérés: ‘Asato Maa Sadgmaya’, ez egy dal a békéhez, a valótlanságból vezess engem a valóshoz, a hamistól vezess engem az igazihoz, a sötétségből, mely megkötöz engem, vezess a fénybe, mely a szabadság megtapasztalása. Az elmúlás gondolatától vezess engem igaz valóm halhatatlanságának megtapasztalásához. ‘Tamaso Maa Jyotir Gamaya’, vezess engem a sötétségből a fénybe. ‘Mrityor Maa Amritam Gamaya’, vezess engem a halhatatlan tudatosságomhoz, hogy megtapasztalhassam mindazt, ami vagyok, hogy igaz az, hogy nem halunk meg, mi csak abban az illúzióban élünk, hogy meghalunk.

 

Guruji és Anandi vezetnek mindenkit az ‘Asato Maa Sadgamaya” mantra angol és hindi éneklésében. Vezess engem az illúzióból a realitásba ‘Asato Maa Sadgmaya’; űzze el fényed a sötétséget belőlem ‘Tamaso Maa Jyotir Gamaya’; szabadítsd meg halhatatlan lelkemet a haláltól ‘Mrityor Maa Amritam Gamaya’.

Guruji ezután a következőket mondta:

“Ez nem csupán egy ének, ez egy ima, egy könyörgő ima az Universumhoz, kérve a tudatosság megemelését, a kondicionáltságon túlra jutni, túl a hiten, megtapasztalni a tudás fényét, és hogy az igazvalóság az el tudja tüntetni a tudatlanság sötétjét és megszabadítja a tudatot a halál gondolatától. Ezt mondja ez a dal. Ez egy csodálatos, nagyon szép ima.

Éneklés – a lélektudatosság egyik tapasztalata

Amikor veletek énekelek, ez egy energiában történő utazás. Megpróbállak inspirálni benneteket arra, hogy az elmén túlra menjetek, és hogy megtapasztaljátok lélektudatosságotokat. Én nem csak azért énekelek veletek, hogy szórakoztassuk az elmét, vagy hogy egy dallammal segítsem a hangulat emelését, ez sokkal több ennél. Megpróbálom felébreszteni tudatotokat arra, hogy kik is vagytok valójában.

Amikor veletek énekelek – az én belső teremben érzékelem, hogy energiatestem hogyan tágul és tölti meg a teret, érzem a világot. Sokkal inkább érzem energia-testemet, mint ahogyan azt az emberi tudat valamikor is realizálni tudja. Gondolkodni sem tudok ebben a térben emberi értelemben. Egyszerűen hagyom, hogy az emberi elme a végtelen energia egy csatornájává váljék, és elmerüljön ebben az energiában. Az emberi elme jön egy imával, egy kívánsággal. Hagyjunk mindent az elmén túlra emelkedni, tapasztaljuk meg mindnyájan a boldogságnak ezt a végtelen tudatát, ébredjünk fel, hogy tudjuk, hogy kik is vagyunk valójában. De még akkor is, ha elmémben ilyen gondolatok lennének, én tudom, hogy hol összpontosul az én ÈN-em, messze túl az elmén. Az elmém hasonló egy kis hullámhoz a tudatomban, amely végtelen. Hasonló egy energiahullámhoz, amely bármikor eltűnhet, én megszelidítem, s így aztán a tudatom tiszta.

‘Govinda Bolo Hari Gopaala Bolo’

Tarts velem ebben az energia gyakorlatban és játsszunk, miközben hagyjuk, hogy a dallam, az ének, a hangszerek és a hang megnyíljék tudatunk végtelen lehetőségei felé. A ‘Govinda Bolo Hari Gopaala Bolo’ egy mantra, ‘Hari az az erő, amely tud segíteni tudatunk emelésében. ‘Govinda’ és ‘Gopaala’ mágikus szavak, melyek energizálni tudnak minket, melyeket eszközök – ill. segítségként használunk, s ezek a Krishna-Tudatot képviselik, a szabadság tudatát. ‘Bolo’ jelentése ‘mondani, beszélni’, vagyis a dal szavait mondani. Azt mondja, hogy: “hallassátok az isteni hangot magatokban, váljék hangotok az Isten hangjává, áramoltasd az energiát, miközben énekelsz”.

 

Guruji mindenkit bevont a ‘Govinda Bolo Hari Gopaala Bolo’ örömteli énklésébe, majd a következőket mondta:

Az Elme Ereje

“Milyen is az elme? Milyen az elme, mint eszköz? Mi mindnyájan tudatossággal rendelkező tudatos lények vagyunk; a tudat intelligenciával rendelkezik. Mi mind a végtelen intelligencia lényei vagyunk. A mi emberi elménk nem tud minket meghatározni, sosem fogja tudni. Tudunk gondolkozni az emberi elmén kívül az energiamezőben. Az elme arra eszköz, hogy a testben a lélek-tudatosságot manifesztálja. Így, tudatában tudok lenni lelkemnek és lelkem quantum-energiáinak – miközben a testben vagyok. Ez az elme ereje. Mi egy csodálatos elmével rendelkezünk, mely lehetővé teszi számunkra a lélektudatosságot – szemben más teremtményekkel.

Ébreszd fel Lélektudatosságodat

Mi egy utazáson veszünk részt a tudatunkban; hogy többet tapasztaljunk meg abból, akik valójában vagyunk. Hét energiaközponttal rendelkezünk, melyek quantum-energiával lüktetnek. Ezeket csakráknak nevezzük. Abban a pillanatban, mikor elkezded érezni ezeket, akkor egy másfajta energiát érzel a teredben, és a kommunikációs képességed a világgal sokkal erőteljesebbé válik. Többet tudsz érzékelni; érzékeled az embertársaid szándékát, és gondolataikat a tudatodba tudod hozni. Képes vagy érzelmeiddel erőteljes energiákat továbbítani. A szeretet; egy csodálatos, erőteljes eszköz az energiák vezetésére.

Lelked ismeri a feltétel nélkül szeretetet, a tested nem. Tested biológiai alapon működik. Ha

lehetőséget adsz testednek, az képes a tudatodat határok közé szorítani,vagyis limitálni, de lelked ismeri a feltételnélküli szeretet. Tud energiát vezetni ezen a csodálatos testen át, fel tudja tölteni a testet, hogy eszköze legyen a csodálatos szeretetnek, mely átáramlik rajta. A Te lelked tudja ezt! S lelked azt is tudja, hogy nincs ítélkezés! Lelkednek megvan az a képessége, hogy látja, hogy mindenki egyenlő lehetőségekkel rendelkezik. De ha te a test-tudatosságod csapdájában vagy, a különbségeket látod. Fizikai érzékeid azt mondatják veled, hogy te különbözöl a többiektől. De ha felébredsz a lélektudatosságban, akkor az egyenlőséget látod. Mit választanál: a testtudatosságot magában, vagy a lélektudatosságot a testben? Légy bölcs! Ébredj fel lélektudatosságodban, hogy jobb tapasztalatokat szerezhess az emberi testben. Ez csodálatos!

‘I have got peace like a river in my soul…’

Guruji mindenkit bevont e szép dal éneklésébe – mely egyben egy ‘üzenet’ is -

angolul és hindu nyelven, ‘Béke költözött a szívembe, olyan, mint egy folyó, szeretet költözött szívembe, olyan, mint egy óceán’. Majd a következőket mondta:

“Ez az utazás a tudatosságban. Figyeld meg az energiáidat. Különbözik attól, mint amikor idejöttél? Most békésebb? Szeretetteljesebb? Örömtelibb? A tudatosság tere egy isteni tér.

Az emberi Test a mi Tapasztalásunk a Lélek-Tudatunkban

Mi megtapasztaljuk az emberi testet a Tudatunkban. Figyelj! Mi megtapasztaljuk az emberi testet a tudatunkban. Az emberi test a mi tapasztalatunk a lelkünkben. Ez nem mi vagyunk, ennek megvan a maga élete, és egy teremtmény önmagában. Ha elaludnék s egy másik dimenzióba kerülnék, testem látszólag kómába kerülne, semmit nem csinál, dehát én nem vagyok ott, hogy vezéreljem. De abban a pillanatban, amikor belépek a testembe, hogy irányítsam, értelemszerűen ki tudom nyitni a szemeimet, ki tudom nyújtani a kezem, és a testemet normálisan tudom mozgatni. Én vagyok a vezető, s nem a teremtett test. Ez egy elbűvölő teremtmény a vezetésre, de a vezető, én vagyok, akinek az ellenőrzése alatt áll a vezetés, ez az én quantum-lényem, az én energia-lényem. Ez az a tapasztalat, melyet te megszerezhetsz, amint a lélektudatosságba jutsz, miközben az emberi testben vagy.

Emlékezz csak arra, azt mondtam, hogy ez az emberi test lehetővé teszi számunkra a lélektudatosságot. Így lehetővé teszi számunkra, hogy utazzunk a tudatunkban, a lélek-lényünkben emberi tapasztalatként. Figyeld csak, mint mondok. Én 1978. óta, 24 éves koromtól fogva egyszer sem éreztem azt, hogy egy emberi lény vagyok. Ezután egyszer sem éltem ezt meg. 1978. május 5-én egy mérhetetlenül nagy változás történt a tudatomban. Lélek vagyok egy testben. Nem test vagyok a lélek tapasztalatával. Lélek vagyok egy testben. Én a quantum-lényemet érzem bármely mezőben. Több érzékkel rendelkezem, mint az emberi érzékek. Bármely térben érzékelem az energiát. Erre mindnyájan képesek vagytok. Ébredjetek fel barátaim!

Elfelejtettük, hogy kik vagyunk

Mit mondott Krisztus? – “A mennyek országa benned van”. Hogyan gyógyított Krisztus? – az energiamezőből. “Menj, és ne vétkezz többet”. Gondoljátok, hogy ezek csupán szavak voltak? Nem. Energia áramlott ott. “Menj, és többet ne vétkezz !” – olyannyira, hogy az az ember nem érezte többé, hogy képes lenne valaha bűnözni. Emlékezzetek rá, hogy mit mondott az Istenben való hittel kapcsolatban, ”ha csak olyan piciny hitetek lenne, mint egy mustármag….”, hinni tudnátok az Istenben, hogy Isten bennetek van, a mennyek országa bennetek rejlik, hegyeket tudnátok elmozdítani a quantum-mezőben, ha akarnátok. Elfelejtettétek?

Buddha azt mondta „Légy a fény magadban“. A Bhagavad-Gita mondja, „emeld fel magadat sajátmagad által, ne becsüld le magadat”, emeld fel magadat a quantum-lényed által. Emeld a tudatosságodat. A Védák mondják, ‘Aham Brahmastami’, hogy az Én bennem az isteni, az Én összpontosítja az Istenit bennem. Mi elfelejtettük, hogy kik vagyunk. Elfelejtettük.

Csak a Lélek-Tudatosság képes megmenteni minket

Ébredjetek fel! Ébredjetek fel! A felébredés pillanata MOST van itt! Mi egy megpróbáltatásokkal teli világban élünk, és ami megmenthet minket az a Lélek-Tudatosság! Tehát nem harc a túlélésért, és nem a fizikai test menekülési mechanizmusa, hanem a Lélek Tudatosságért, azért, amely ismeri a feltétel nélküli szeretetet, mely ismeri az ítélkezésmentes létet, mely ismeri a megértést, a megbocsátást, az önzetlenséget. Csak a Lélek-Tudatosság menthet meg minket. Kétségbe vonod? Ha engem kérdezel; csakis a Lélek-Tudatosság.

Mert akkor nem lenne szükségünk fegyverekre. Nem kellenének a bombák. El tudjátok képzelni, hogy mennyi pénzt fecsérelünk el azért, mert nem uraljuk az érzéseinket? Félünk egymástól. El tudjátok képzelni, hogy mennyi pénzt ölünk a fegyverkezésbe? És hány ártatlan ember éhezik világszerte? Mikor kezdünk el tanulni végre? Én azt mondom, hogy most!

Miért van ebben az országban olyan sok bűncselekmény? Egyszerűen azért, mert hiányzik a szociális tudatosság. Nézzétek meg az iskolákat, tanítás folyik ott valójában? A tiszta szeretet motiválja a tanítást? Vagy: munka a fizetésért, esetleg hatalmi játék? Ha visszatérünk a valóságos spirituális értékekhez, akkor fog a világ változni.  Ha egy magasabb szociális tudattal fogunk rendelkezni, a kriminalitás eltűnik, s ez kiterjed majd a világra.

Épp úgy, ahogyan Krisztus mondta, s ahogyan Buddha mondta. Amikor Krisztus azt mondta, szeresd Istent, ami azt jelenti, hogy szeresd az Istenit, teljes elméddel, szíveddel és lelkeddel, rögtön azt is mondta, hogy szeresd felebarátodat, mint ahogyan önmagadat szereted. Ö Isteni szeretetről beszélt. Választ adott a világ problémájára. Ö ezt az életet élte, és túl jó volt abban a korban, amelyben élt, ezért keresztrefeszítették. Több mint kétezer évvel ezelőtt, mennyire sajnálom. Igen, fel kell ébrednünk. Buddha azt mondta, hogy szeretnünk kell egymást, s ez kell, hogy a dharmánk legyen, a feladatunk/kötelességünk, a becsületességünk.

 

Spirituális értékek – tedd a magadévá

 

Meditáció

Figyeljünk a belső térre. A meditáció utazás a tudatosság terében. Emlékezz arra, amit mondtam, a test egy tapasztalás a lelkedben. A lelked egy quantum-lény, egy energia-lény, egy fény-lény, érzékelhető. Gondosan figyeld az elméd. Az elme gondolatokat teremt. Ő egy eszköz. El tudsz távolodni a gondolataidtól, – tudsz a gondolataidra egy bizonyos távolságból tekinteni. Tudod tartani a tér csendjét, amelyben a gondolatok összes lehetősége benne van. Ez egy jóval erősebb tér, nem csak a gondolatokkal való azonosulás. Gyere a csend terébe, itt van a gondolatok végtelen lehetősége. És legyél alázatos az intuíciódban. Bámulatos bepillantások merülhetnek fel ebben a térben.

 

Hozd minden szinten egyensúlyba az energiáidat. A légzés tud ebben segíteni neked. Lélegezz ki lassan és teljesen, hagyd, hogy a stresszek távozzanak, hagy menjenek. És lélegezd be a tér békéjét, amelyről most énekeltünk. Béke, szeretet és öröm, ezek a quantum-lényed, energia-éned jellemzői.

 

Nyisd meg a teret a szeretethez, ahol a szeretet úgy áramlik, mint az óceán, ahol a béke úgy árad, mint egy folyó, ahol az öröm olyan, mint egy szökőkút. Ez a lelkedben van. Minél inkább belemerülsz a szeretet terébe, annál jobban tapasztalod meg a lélektudatosságot. A szeretet lényed központja a mellkasodban van, a szív, és ez lüktet az energialényedből. A szeretet csalja az arcodra a mosolyt. A szeretet szólaltatja meg, hívja elő benned a hála érzését. A szeretet hangol rá az égi energiákra. A szeretet tesz képessé arra, hogy a környezetedben mindenkivel jól érezd magad. A szeretet olyan, mint a fény, ragyog. Szeretet! Szeretet! Szeretet! Ha a szeretet áradni kezd, nincs szükség az elmére.

 

Állj meg csak egy pillanatra, maradj a szeretet mezejében, itt energiáink megemelkednek, erőteljesebbé válnak.

 

Oh Egyetlen Istenem, mint isteni lelkek a Te Végtelenségedben, jövünk eléd. Vezess sminket a sötétségből a fénybe. Segíts, hogy érezzük a jelenlétünket Benned, és hogy ezt a kapcsolatot hozzád soha ne veszítsünk el. Hagy érezzük, hogy Benned létezünk, hogy sosem vagyunk egyedül, hogy Te mindig velünk vagy.

Szabadíts meg minket az elkülönülés illúziójától, és segíts, hogy Téged lássunk mindenben. Hogy az Univerzumunkban minden formát, élőlényt a Te megnyilvánulásodként lássunk. Semmi sem létezhet nélküled. Segíts minket, hogy a béke, a szeretetet és harmónia világát közös erővel hozzuk létre. Segíts, hogy a Te isteni energiádhoz kapcsolódjunk az emberi tapasztalatainkban. És védj meg minket, a saját magunkat romboló részünktől. Védelmezz minket. Engedd, hogy növekedjen a tudatosságunk az emberi tapasztalatban. És hogy áldás legyünk világod számára. Köszönöm Ó Egyetlen Istenem, Béke, béke, béke. “

 

És a meditáción belül – ezen áldásos pillanat után – Guruji ezt mondta:

 

Minden az Istenben létezik

Olyan nincs, hogy az Isten valahol ott van, ahol te ne vagy. Minden az Istenben létezik. Tehát mi a „mindenség“ egy része vagyunk, és a mindenség nekünk is egy részünk. Ez a holografikus szemlélet. Tehát én a mindenséghez kapcsolódom, az én alapvető részem a mindenségben van, és a mindenség bennem van. Hogyan lehetne ez másképpen?

Védeni kell magunkat, ‘az égiek segítenek’ – szó szerint, – a sajátmagunk sötétségétől. Imádkozom a világszerte létező Vezetőkhöz, akiknek hivatalból megadatott a mások feletti hatalom gyakorlása.

Kérlek, Egyetlen Istenem, add, hogy spirituálisan tudatosabbá, emocionálisan intelligensebbé váljanak. Hogy világunkban ne legyen szükség a katonaságra. Add meg nekünk azt a képességet, hogy egymásra, mint isteni lényekre tekintsünk, s hogy tudjuk, hogy világunk Igazi Vezetője Te vagy, és add, hogy megtanuljunk, a Te Végtelen Létezésednek eszközeivé lenni. Ez az egyetlen reménye világunknak, hogy a Te eszközeid legyünk.

 

Guruji és Anandi dalban vezeti a szép lelkesítő üzenetet: ‘Tégy a Te békéd közvetítőjévé’, majd azt mondta,

 

“Amikor elmégy, emlékezz, mit mondtál, légy a Béke eszköze!”

 

Ez az ima egyszerűen azt fejezi ki, hogy Te vagy a mi Anyánk és Atyánk, a földi szüleimen túl, Te vagy a valódi szülőm, az Isteni szülőm. Te vagy a családom és a barátom, ami azt jelenti, hogy az egész világ a családom, mert Te mindenkiben benne vagy, Te vagy a tudásom, Te vagy a kincsem, általad van mindenem, a tudásom általad növekszik bennem, és minden gazdagságom, valójában a Tiéd, és nekem csupán engedélyezve van, hogy használjam azokat. Te vagy Mindenem. ” Ez az ima a Védákból van.

Guruji a szép záróimát mondja ‘Twameva Maataa…’ majd így fejezi be:

“Teremtsük meg együtt a béke, szeretet és harmónia világát. Legyünk a béke eszköze az emberi tapasztalásban. Világunknak ma erre van szüksége! Most!!!!”

Lásd Mindenhol az Istenit

 

Mindenki legyen biztonságban. Ha te az Istenivel vagy, teljes biztonságban vagy. Ha nem vagy kapcsolatban vele, akkor sebezhető vagy. Maradj kapcsolódva. Maradj kapcsolatban. Mindenütt az Istenit lásd. Érezd mindenütt az Isteni jelenlétét. Mert bárhol is vagytok, ez van. Legyetek áldottak.

 

Közlemény:

  1. Guruji Reggeli Beszéde és Meditáció Szombatonként és Keddenként reggel 6.15-től 6.45-ig (Trinidadi idő szerint)
  2. Gyógyító-kör összejövetel Gurujival minden szerdán du. 6.30-tól 7.30-ig. Ezt a Yoga-Teremben tartjuk – élőadás (közvetítés). Mindenkit szeretettel várunk.
  3. Satsang szeptember 22-én szombaton a Blue Star Központban Claxton Bay, Kezdés du 6-kor.

 

(az eredeti fordítását a magyar csapat végezte)

Kategória: Szatszang

Upcoming Events

There are no upcoming events.

Idézet

Ahogy füst borítja a lángot, szennyeződés a tükröt, így fedi el a vágy a helyes tudást.
-Sri Vasudeva